تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان چینی

آموزش زبان چینی در بهترین آموزشگاه تهران

تمرینات
۱.پدر من سرش خیلی شلوغ است.
مادر بزرگ و پدربزرگ او حالشان خوب است . دوست من هم حالش خوب است.
«٫٫تو چه چیزی میخوانی (یاد میگیری)؟٬٬
٫٫ من زبان چینی می خوانم ( یاد میگیرم)٬٫»
«-خواهر بزرگتر تو چه چیزی می نویسد؟
-او کلمات جدید درس سوم را مینویسد»
من کاراکتر چینی می نویسم.
من تلویزیون می بینم.
آنها موسیقی گوش نمیدهند.
«-دوستان تو متن درس را با صدای بلند می خوانند؟
-خیر،آنها کلمات جدید را یاد میگیرند.»
آنها چه کار میکنند؟
تو چه میگویی؟
من در دانشکده هستم .
من در کلاس درس هستم.
پسر من کجاست؟
من در کتابفروشی کتاب میخرم ، نقاشی میخرم، دفترچه میخرم و دیکشنری میخرم.
«-دفتر کجاست؟
دفتر آنجاست.»


 

✅📚دایره واژگان برای صفات
🔹大  dà بزرگ
🔸好喝  hǎohē  (نوشیدنی) خوشمزه  
🔹好吃  hǎochī      (خوردنی) خوشمزه  
🔸好玩  hǎowán   مفرح؛ سرگرم کننده
🔹好  hǎo   خوب   
🔸新  xīn    جدید؛ نو  
🔹小  xiǎo  کوچک   
🔸有意思  yǒu yìsi   جالب   
🔹老  lǎo   پیر   
🔸美丽 / 漂亮  měilǐ  /piàoliang    خوشگل؛ زیبا   
🔹无聊  wúliáo      ملالت آور؛ خسته کننده    
🔸便宜  piányi   ارزان   
🔹聪明  cōngmíng    باهوش؛ زرنگ  
🔸贵  guì   گران   
🔹胖  pang   چاق   
🔸高兴  gāoxìng   خوشحال؛ شاد   
🔹悲伤  bēishāng   غمگین  
🔸矮  ǎi   کوتاه  
🔹高  gāo   بلند؛ دراز   
🔸瘦  shòu   لاغر  
🔹累  lèi   خسته


 

 ✅📚دایره واژگان برای فعالیت ها

🔸做饭  zuò fàn غذا درست کردن
🔹吃饭 chī fàn غذا خوردن
🔸看电视 kàn diànshì تلویزیون تماشا کردن
🔹跑步 pǎo bù دویدن
🔸踢(足球)tī(zúqiú)فوتبال بازی کردن    
🔹足球zúqiú فوتبال
🔸看电影 kàn diànyǐng فیلم تماشا کردن
🔹运动 yùn dòng ورزش کردن؛ ورزش
🔸用电脑 yòng diànnǎo از کامپیوتر استفاده کردن
🔹上网 shàng wǎng اینترنت گردی
🔸比赛 bǐ sài رقابت کردن؛ مسابقه
🔹打乒乓球 dǎ pīngpāngqiú پینگ پونگ بازی کردن
🔸打网球 dǎ wǎngqiú تنیس بازی کردن
🔹游泳 yóu yǒng شنا کردن
🔸打篮球 dǎ lánqiú بسکتبال بازی کردن

🔹骑马 qí mǎاسب سواری کردن


 

به 8 دلیل باید زبان چینی رابیاموزیم:

1.پرگویش ترین زبان دنیا

2.بازار کار پر درآمد

3.تقویت ذهن

4.گردشگری

5.تحصیل در چین

6.غذا های فوق العاده

7.طب سنتی

8.هنر های خاص