به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

ترجمه همزمان

مترجم همزمان با قرار گرفتن در محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر ازتکنیک ها و شگرف هایی استفاده میکند که حاصل آن عبارات و جملاتی است که معنی کلمه به کلمه آن میسر نخواهد بود.

رعایت زمانبندی یکی از ویژگی های مترجم های حرفه ای است و یک نیاز مهم محسوب میشود. در ترجمه همزمان گفتار ارائه شده توسط متکلم عینیت ملموس نمیابد و در زمان محو میشود. آنجه باقی میماند نقش مفاهیم در ذهن مترجم است.

حرکات فیزیکی گوینده پیام را روشنی بیشتری میبخشد. مترجم همزمان باید در کار خود دارای چنان ذوق و ظرافتی باشد که ترجمه بدست آمده عاری از هرگونه عیب و نقص باشد زیرا فرصت تصحیح و تجدید نظر و یا بازآفرینی وجود ندارد.

مترجم همزمان باید دارای خلاقیت بسیار بالا بوده و بتواند در لحظه تصمیم بگیرد.

آموزشگاه زبان گات با داشتن تیم ثابت شده در زمینه ترجمه همزمان به شما این اطمینان را حاصل میدهد که بدون هیچ نگرانی از مهمانان خارجی زبان خود در کشور عزیزمان دعوت به عمل آورید