تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

استرداد شهریه, شهريهءپرداختي پس از ثبت نام و درصورت درخواست كتبي تنها تا 24 ساعت بعد از ثبت نام و با کسر 20 درصد قابل استرداد است،در غیر این صورت به هیچ وجه قابل عودت نیست حتی اگر زبان آموز در کلاس حاضر نباشد., استرداد شهریه |

استرداد شهریه

شهريهءپرداختي پس از ثبت نام و درصورت درخواست كتبي تنها تا 24 ساعت بعد از ثبت نام و با کسر 20 درصد قابل استرداد است،در غیر این صورت به هیچ وجه قابل عودت نیست حتی اگر زبان آموز در کلاس حاضر نباشد.