به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

استرداد شهریه, شهریه پرداخت شده تا 24 ساعت بعد از ثبت نام با کسر 15% قابل استرداد است ، در غیر اینصورت شهریه مسترد نمی شود حتی اگر زبان آموز سر کلاس حاضر نشود., استرداد شهریه |

استرداد شهریه

شهریه پرداخت شده تا 24 ساعت بعد از ثبت نام با کسر 15% قابل استرداد است ، در غیر اینصورت شهریه مسترد نمی شود حتی اگر زبان آموز سر کلاس حاضر نشود.