به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

نوجوانان

دوره آموزشی نوجوانان مخصوص رده سنی 12 تا 18 سال می باشد و زبان آموزان نوجوان طی استمرار ترم ها با نوعی از زبان آشنا می گردند که ایشان را نه تنها برای رویارویی با موقعیت های روزمره آماده میکند،بلکه توانایی فهم و ارتباط با مفاهیم ساده علوم (به زبان انگلیسی) را که عمدتا در مراری استفاده می گردد برایشان فراهم می نماید.

کتاب های دوره نوجوان:
کتاب های این دوره، سری کتاب های Hey there هستند. 

 


 ♦️اهداف♦️ 

◾️آموزش صحیح و هدفمند زبان انگلیسی به نوجوانان
◾️ایجاد انگیزه و علاقه در نوجوانان به ادامه و استمرار در یادگیری زبان دوم
◾️آشنایی نوجوانان با انگلیسی و کاربردهای روزمره
◾️آشنایی نوجوانان با متون ساده انگلیسی بر مبنای دروس عمومی مدارس برحسب نیاز
◾️آشنایی نوجوانان با موارد فرهنگی مورد نیاز در برخوردهای اجتماعی
◾️ایجاد اعتماد به نفس در استفاده از زبان دوم