آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

بازدید آقای نم سوک بنگ رئیس شرکت آموزشی هانول کره جنوبی و یکی از اعضاء دانشگاه کیونگ سونگ از مرکز زبان گات, , بازدید آقای نم سوک بنگ رئیس شرکت آموزشی هانول کره جنوبی و یکی از اعضاء دانشگاه کیونگ سونگ از مرکز زبان گات |

شنبه 22 آبان 1395

بازدید آقای نم سوک بنگ رئیس شرکت آموزشی هانول کره جنوبی و یکی از اعضاء دانشگاه کیونگ سونگ از مرکز زبان گات

یک هیات کره ای متشکل از عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی کیونگ سونگ کره جنوبی و ریاست موسسه آموزشی هانول این کشور در تاریخ 95/07/30 به منظور ایجاد تعامل و همکاری از آموزشگاه زبان گات بازدید به عمل آورده و در کلاس های درس کره ای نیز حضور یافته و ضمن ابراز رضایت از نحوه آموزش و فعالیت های کلاسی رایج در آن تمایل خود را جهت برقراری ارتباط بیشتر با مرکز زبان گات اعلام کردند.

 دوره عملی تربیت مدرس  برای اولین بار در ایران در مرکز زبان گات