آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت هفتگی شعبات گات, , استارت هفتگی شعبات گات |

دوشنبه 28 خرداد 1397

استارت هفتگی شعبات گات

شروع کلاس های شعبه 1

97/03/30  6-9  چهارشنبه ها : A1-1فرانسه 

 

شروع کلاس های شعبه 4

 

97/03/29  3-5  یکشنبه-سه شنبه : F&FSbانگلیسی 

97/03/30  3-6  چهارشنبه ها : A1-1ایتالیایی 

97/03/31  2-5  پنجشنبه ها: A1-2سوئدی 

97/04/01  9-12  جمعه ها: A1-3ترکی 

97/04/01  11-2  جمعه ها: A1-1کره ای 

97/04/01  10-1  جمعه ها: A1-2هلندی

 پیام تبریک مدیر موسسه گات  بهترین آموزشگاه زبان 
 تعیین سطح اساتید  آزمون تعیین سطح اساتید