تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

دوره عملی تربیت مدرس, برای اولین بار در ایران در مرکز زبان گات, دوره عملی تربیت مدرس |

چهارشنبه 24 آبان 1396

دوره عملی تربیت مدرس

برای اولین بار در ایران در مرکز زبان گات

             ☝🏽برای اولین بار در ایران☝🏽                                  


در "مرکز زبان گات" برگزار می شود:
آزمون عملی دوره تربیت مدرس زبان
با حضور ناظرین سازمان فنی و حرفه ای کشور
🌦پاییز96 🌦

 اولین مدرک زبان سوئدی  اولین مدرک زبان سوئدی به آقای دکتر مهرداد علیزاده زبان آموز مرکز زبان گات اهدا شد