آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

جدول استارت سیستم آموزشی گات, , جدول استارت سیستم آموزشی گات |

شنبه 10 آذر 1397

جدول استارت سیستم آموزشی گات

استارت کلاس های شعبه ی جردن

تاریخ شروع کلاسها

ساعت

روزهای کلاس

کلاس

97/11/30

17:00_20:00

odd

vip spanish A2_1

97/11/30

18:00_19:30

یکشنبه _سه شنبه

انگلیسی PI5

97/11/27

18:00_19:30

شنبه _دوشنبه

انگلیسی B2

 

استارت کلاس های شعبه ی پونک

تاریخ شروع کلاسها

ساعت

روزهای کلاس

کلاس

97/11/28

10:30_12:00

یکشنبه _سه شنبه

انگلیسی B1

97/11/28

19:30 _21:00

یکشنبه _سه شنبه

انگلیسی B3

97/11/28

18:00_19:30

یک شنبه_سه شنبه

انگلیسی I3

97/11/27

16:30 _18:00

یکشنبه _سه شنبه

Germany A1_1

97/12/3

12:00_15:00

جمعه

Spanish A1_2

        97/12/3

12:00_15:00

جمعه

Turkey A1_1

 

استارت کلاس های شعبه ی رسالت

تاریخ شروع کلاسها

ساعت

روزهای کلاس

کلاس

97/12/2

13:30_16:30

جمعه

Germany A1_1

97/12/2

14:00_17:00

پنج شنبه

انگلیسی I1

97/11/29

19:30 _21:00

شنبه _دوشنبه  

انگلیسی I5

 

استارت کلاس های شعبه ی ولیعصر

تاریخ شروع کلاسها

ساعت

روزهای کلاس

کلاس

97 /12 /3

9:00_12:00

جمعه

انگلیسی Pi1

97 /11 /30

9:30_11:00

یک شنبه _سه شنبه

Turkey A1_3

 

استارت کلاس های شعبه ی   جنت آباد

تاریخ شروع کلاسها

ساعت

روزهای کلاس

کلاس

97/11/28

16:30 _ 18:00

یکشنبه_سه شنبه

انگلیسی TPI1

97/11/27

16:30_18:00

شنبه _دوشنبه

انگلیسی TI1

97/11/29

19:30_21:00

شنبه_دوشنبه

French a1_3

97/11/30

19:30_21:00

یکشنبه_سه شنبه

انگلیسی E2

97/11/30

19:30_21:00

یکشنبه_سه شنبه

انگلیسی PI2

97/11/30

16:30_18:00

یکشنبه_سه شنبه

 

انگلیسی PI3

97/12/2

12:00_15:00

پنج شنبه

spanish A1_3

97/12/2

10:30_13:30

پنج شنبه

انگلیسی Chui1

97/12/2

17:00_20:00

پنج شنبه

French A1_3

97/12/2

17:00_20:00

پنج شنبه

انگلیسی B3

97/12/2

17:00_20:00

پنج شنبه

انگلیسی E1

97/12/2

17:00_20:00

پنج شنبه

Italian

97/12/2

12:00_15:00

پنج شنبه

Germany A1_1

 

 مرکز زبان گات پیشاپیش فرا رسیدن سال 1396 را به شما عزیزان تبریک عرض می نماید.  ضمنا کلاس های عمومی مجموعه گات از صبح روز 96/01/14 دایر می باشد وکلاس های خصوصی با انتخاب زبان آموزان گرامی از تاریخ 96/01/05 در شعبه 2 از ساعت 10 الی 19 برگزار می گردد.