به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

Espresso, , Espresso |

Espresso

انتشارات زبان تفکر | قیمت: 28000 تومان

 Hey there  جدیدترین متد برای آموزش به نوجوانان  شرکت غزال جوان 
 Family&Friend  بروز ترین متد برای کودکان شامل 1 سطح مقدماتی و 6سطح اصلی  مولفان زبان تفکر 
 Tactics for listening  یکی از بهترین منابع آموزش مهارت شنیداری با لهجه آمریکایی   
 Espresso    انتشارات زبان تفکر