به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

Tactics for listening, یکی از بهترین منابع آموزش مهارت شنیداری با لهجه آمریکایی, Tactics for listening |

Tactics for listening

یکی از بهترین منابع آموزش مهارت شنیداری با لهجه آمریکایی

| قیمت: 12000 تومان

 Top notch  این کتاب با مجوز رسمی انتشارات پیرسون_لانگمن و توسط انتشارات جوان در ایران به چاپ رسیده است.  شرکت غزال جوان 
 Menschen    مولفان رهنما 
 Nuevo Prisma  جدیدترین متد طراحی شده توسط موسسه Edinumen اسپانیا  مولفان زبان تفکر 
 Hey there  جدیدترین متد برای آموزش به نوجوانان  شرکت غزال جوان